1. Identiteit docent
  Eva Zijderveld
  Atelier Lusjes.nl
  Jan Evertsenlaan 235
  2253XB Voorschoten
  06 44 303 893
  info@lusjes.nl
  KvK: 61928216
  BTW: NL154005654B01
 2. Inschrijven
  1. Mogelijke lesmomenten worden door de docent bepaald.
  2. Een beschikbaar lesmoment start vanaf 2 inschrijvingen.
  3. Voor een lesmoment zijn maximaal 4 leerlingenplaatsen beschikbaar.
  4. De beschikbaarheid op de website is onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleed.
  5. De reservering van een lesmoment is pas definitief als je na het indienen van het inschrijfformulier een door de docent verzonden bevestiging hebt ontvangen.
  6. Ieder aspirant lid heeft recht op een gratis proefles, zowel de leerling als de docent hebben het recht te besluiten wel of niet met de lessen te starten.
  7. Instromen in een lesmoment gebeurt in overleg.
  8. De volgorde op een eventuele wachtlijst wordt bepaald door de datum van aanmelden.
  9. Bij het invullen van het inschrijfformulier geeft een persoon toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens zoals omschreven in onderdeel 9 van deze algemene voorwaarden.
 3. Lessen en afmeldingen
  1. In een les worden maximaal 4 leerlingen toegelaten, dit is inclusief eventuele leerlingen die een afgezegde les inhalen.
  2. Een les duurt 2 uur, toegang is vanaf 10 minuten er voor tot 10 minuten er na.
  3. Binnen een schooljaar zijn er 10 blokken van 4 lesweken.
  4. Indien de docent een les laat vervallen wordt er restitutie gegeven, indien mogelijk wordt dit verrekend met de factuur voor het er op volgend lesblok.
  5. Indien een leerling zich voor een les afmeldt wordt er nooit restitutie gegeven. Indien de leerling zich meer dan 24 uur van tevoren afmeldt heeft de leerling recht op een inhaalles binnen hetzelfde schooljaar, dit is onder voorbehoud van de beschikbaarheid van plaatsen in een les. Indien de leerling zich binnen 24 uur afmeldt vervalt het recht op die les.
  6. Het lesrooster wordt op de website bekend gemaakt. Op feestdagen die in een lesblok vallen wordt er les gegeven. Indien een leerling zich voor deze lessen meer dan 24 uur van te voren af meldt heeft de leerling recht op een inhaalles.
 4. Lesruimte
  1. De lesruimte wordt na de les schoon en opgeruimd achter gelaten. Gebruikte materialen en gereedschappen worden weer terug gelegd op de daarvoor bestemde plaats of op het midden van de tekentafel.
  2. Er wordt water, thee en koffie geserveerd.
  3. Er loopt een kat vrij rond in het atelier.
 5. Materialen
  1. Het gebruik van machines, gereedschappen, papier, garen en aanwezige patroonbladen zijn bij het lesgeld inbegrepen.
  2. In de les gebruikte materialen als versteviging, elastiek en dergelijke worden naar rato doorberekend. Deze komen op de factuur te staan van het daarop volgende lesblok.
  3. Er zijn diverse materialen en gereedschappen als patroonpapier, garen, ongebleekt katoen, scharen, spelden, naalden en meer te koop. Deze komen op de factuur te staan van het daarop volgende lesblok.
  4. Spoeltjes passend bij de aanwezige naaimachines worden in bruikleen gegeven. De leerling betaald een borg die gerestitueerd wordt bij teruggave van het spoeltje.
  5. De leerling moet zelf voor de stof, knopen, ritsen en overige materiaal voor projecten zorgen.
  6. De leerling is niet verplicht om materialen bij de docent te kopen. Er mogen ook eigen materialen, machines en gereedschappen meegenomen worden.
 6. Facturatie en lesgeld
  1. De hoogte van het lesgeld wordt per schooljaar bepaald en op de website bekend gemaakt.
  2. De factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen, daarna volgt een eerste herinnering met een termijn van 7 dagen en als laatste een tweede herinnering met ook een termijn van 7 dagen. Hierna vervalt de reservering van de lesplaats en komt deze vrij voor de eventuele eerste leerling op de wachtlijst.
 7. Opzeggen
  1. De opzegtermijn is 14 dagen voor de start van het nieuwe lesblok.
  2. De docent behoudt het recht om leerlingen zonder opgaaf van reden toegang tot verdere lessen te ontzeggen, met restitutie van de eventueel al betaalde lessen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. De docent of onderneming is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel opgedaan voor, tijdens of na de naailessen.
  2. De docent of onderneming is niet aansprakelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen van leerlingen.
  3. De docent of onderneming is niet aansprakelijk voor wat een leerling met de opgedane kennis doet.
  4. De docent zorgt voor veilige gereedschappen, de naaimachines worden na maximaal 14 maanden nagekeken bij een naaimachinewinkel.
 9. Persoonsgegevens en Privacy
  1. De volgende gegevens worden opgeslagen en waarom:
   1. Volledige naam en adres leerling: wettelijke verplichting om op factuur te staan.
   2. Telefoonnummer en e-mailadres: om te kunnen communiceren over bijvoorbeeld vervallen lessen.
   3. Gewenste lesmomenten: voor het indelen van leerlingen over de lesmomenten en het bepalen van wie te benaderen voor een mogelijke inhaalles.
   4. Aanwezigheid: bepalen van het aantal inhaallessen waar een leerling nog recht op heeft en welke lesmomenten beschikbaar zijn voor het inplannen van een inhaalleerling.
   5. Betaalgeschiedenis: voor het inzicht in welke facturen er al wel of niet voldaan zijn en voor het uitvoeren van onderdeel 6.2 van deze algemene voorwaarden.
   6. Ingevulde contactformulieren, inschrijfformulieren en overige mailcontact: om de volgorde op de wachtlijst te bepalen, om de overeenkomst tot naailessen te bewaren, om gemaakte afspraken terug te kunnen zien.
  2. Welke externe instanties ontvangen persoonsgegevens door Atelier Lusjes bewaard?
   1. Er wordt gewerkt met een boekhoudsoftware. Indien gewenst zal de docent een leerling zijn of haar eigen gegevens laten inzien.
   2. Er is de mogelijkheid om de facturen te betalen met iDeal via Mollie. Indien gewenst zal de docent een leerling zijn of haar eigen gegevens laten inzien.
  3. Bewaartermijn
   1. De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar na het beƫindigen van de naailessen. Alle gegevens op naam, adres en betaalgeschiedenis na kunnen op verzoek eerder verwijderd worden. De wettelijke bewaarplicht van een administratie voor een ondernemer is 7 jaar, om die administratie compleet te houden zijn de namen, adressen en facturen inclusief hun betaling nodig.
   2. De bewaartermijn van het mailcontact met personen die zich niet hebben ingeschreven wordt na 1 jaar verwijderd.
  4. Recht op inzien, correctie en verwijderen
   1. Iedere persoon kan een verzoek indienen voor inzage in welke gegevens er over hem of haar zijn opgeslagen.
   2. Iedere persoon kan een verzoek indienen voor correctie van opgeslagen gegevens. Hieraan zal voldaan worden zolang aan alle wettelijke verplichtingen voor een onderneming nog voldaan wordt.
   3. Iedere persoon kan een verzoek indienen om opgeslagen gegevens te verwijderen. Hieraan zal voldaan worden zolang aan alle wettelijke verplichtingen voor een onderneming nog voldaan wordt.
   4. Iedere persoon kan de toestemming om informatie te verzamelen intrekken. Alle gegevens zullen worden verwijderd zolang er nog aan alle wettelijke verplichtingen voor een onderneming wordt voldaan.
  5. Beveiliging
   1. Gegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van deze onderneming, eveneens docent Eva Zijderveld.
   2. Gegevens zijn beveiligd achter wachtwoorden. De website is gecertificeerd met https. De docent zorgt ervoor dat alle software de laatste update heeft.